Tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom byggsektorn.

  • Byggentreprenader

Vi har stor erfarenhet av entreprenader avseende nyetablering av bostäder, industrier, kontor och butiker.
Som kund kan du därför alltid förvänta dig konkurrenskraftiga priser, hög kvalitet och tillförlitliga tidsplaner.

  • Nyproduktion av en och flerfamiljshus

Redan från projekteringsfasen hjälper vi till att skräddarsy ditt nya hem.
Våra projektledare samordnar hela byggprocessen och medverkar därmed till en byggnation präglad av trygghet och kontinuitet.

Tillsammans med våra underentreprenörer inom el, vs, måleri etc. bygger vi hus från grunden på byggplatsen.
Det ansvar vi därigenom tar för hela byggnadsprocessen garanterar att såväl helhet som detaljer är väl genontänkta, vilket dessutom bidrar till hög kvalitet och kostnadseffektiva hus.

  • Fastighetsvård

Vi utför traditionell tak- och fasadrengörning, men kan även erbjuda en miljövänlig metod som heter EcoSuRe®. Vi utför även fasadrenovering och konsultation och besiktningar av tak och fasader. Besök www.ekofasad.se för mer information.

För återkommande kunder utför vi bygg- och fastighetsservice.

  • Försäkringsskador

På uppdrag av försäkringsbolag utför vi förutom själva arbetet med återställning, även besiktning och kalkylering.

  • Kommersiella och offentliga lokaler

I samarbete med näringsliv och myndigheter arbetar vi för att skapa moderna och resurseffektiva byggnader och lokaler.