Friskis och Svettis

Friskis och Svettis.

Sommaren 2014 fick Törnkvist Bygg uppdraget att bygga ut Friskis och svettis i Partille.
Projektet omfattade utbyggnad av gymdelen, ny entré, byte av ventilationsaggregat samt markarbeten.

Projektet stod färdigt i januari 2015