Arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv. En bra dag på jobbet innebär för oss en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation.

Törnkvist bygg ska skapa en god och hållbar arbetsmiljö genom att:

  • Sätta säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.
  • Att vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär avsedd skyddsutrustning när så krävs.
  • Att vi tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.