Affärsidé

Törnkvist bygg är byggföretaget som med entreprenörskap, snabba beslutsvägar, kreativa lösningar och rätt resurser utför både stora och mindre byggprojekt.
Våra tjänster skall kännetecknas av hög kvalité, gedigen kunskap, miljömedvetenhet och ett konkurrenskraftigt pris.
Törnkvist bygg skall vara en attraktiv affärspartner och arbetsgivare.